Quê hương mỗi người chỉ một- Như là chỉ một Mẹ thôi- Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

ĐẠI HỘI TỔNG KẾT SXKD & ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HTX NÔNG NGHIỆP THÔN HOÀNG XÁ NHIỆM KỲ 2018 - 2023


Hai ngày liền, mồng 1 & 2 tháng 6 năm 2018 HTX nông nghiệp thôn Hoàng Xá đã làm nên kỳ tích sau nhiều năm công tác tổ chức và quản lý đã thành vấn đề nan giải.

Nói là hai ngày nhưng thực chất là hai buổi. Buổi chiều ngày 1 tháng 6 là đại hội tổng kết SXKD dịch vụ HTX năm 2016 -2017 và buổi sáng ngày 2 tháng 6 là đại hội thành viên HTX nông nghiệp thôn Hoàng Xá lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 -2023.
Đây là hai buổi họp thành công nhất sau một loạt những cuộc họp bất thành trong hơn 3 năm qua. Đây là một sự khẳng định của người dân Hoàng Xá tin tưởng vào cơ chế mới của HTX và tin vào những con người lãnh đạo mới của các đoàn thể.

Đại hội thành viên HTX sau hơn 3h làm việc trong không khí nóng bức của thiên nhiên và không khí nghị trường Đại hội đã thành công tốt đẹp, đã bầu chọn được hội đồng quản trị và ban kiểm soát HTX nông nghiệp thôn nhiệm ký 2018 -2023
Hội đồng quản trị gồm:
Ông Đặng Duy Thịnh sinh năm 1976  với số phiếu 172/173 bằng 99,4%
Ông Đỗ Đặng Lộc sinh năm 1970 với số phiếu 155/173 bằng 89,5%
Bà Bùi Thị Hồng Tuyến sinh năm 1976 với số phiếu 151/173 bằng 87,5%
Ban kiểm soát:
Đặng Viết Thắng sinh năm 1964 với số phiếu 158/173 bằng 91,3%