Quê hương mỗi người chỉ một- Như là chỉ một Mẹ thôi- Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người

Thứ Bảy, ngày 06 tháng 2 năm 2016

VĨNH BIỆT CỤ DƯƠNG VĂN TIỀM
Cụ Dương Văn Tiềm

Mất hồi 23 h ngày 05 tháng 2 năm 2016 ( Ngày 27 tháng 12 năm Ất Mùi ) Hưởng thọ 86 tuổi
Lễ viếng từ 12h 00 ngày 06 tháng 2 năm 2016
Lễ truy điệu và di quan vào 15h 00 ngày 06 tháng 2 năm 2016 ( Ngày 28 tháng 12 năm Ất Mùi )
An táng tại nghĩa trang thôn Hoàng Xá